NASCAR Xfinity / Dover 2 / Rennen, Samstag

Qualifying, Samstag
Nach dem Rennen, Samstag
Vor dem Rennen, Samstag