#188 Toyota Gazoo Racing, Lexus RC: Takayuki Kinoshita, Takamitsu Matsui, Naoya Gamo, „Morizo"

geteilte inhalte
kommentare